Фірма "Норма-С"

Найкращі вікна в Києві Замовити

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 1.1. Ця Угода користувача (далі – Угода) відноситься до сайту компанії "Норма-С", розташованого за адресою www.okno.com.ua, та до всіх відповідних сайтів, пов'язаних з сайтом www.okno.com.ua.
 • 1.2. Сайт компанії "Норма-С" (далі – Сайт) є власністю ПП "Норма-С".
 • 1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту компанії "Норма-С"(далі – Адміністрація сайту) та Користувачем цього Сайту.
 • 1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без попередження Користувача.
 • 1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.
 • 1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін у ній.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 • 2.1. Наведені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:
  • 2.1.1 Сайт компанії "Норма-С" – сайт, розташований на доменному імені www.okno.com.ua та його субдоменах, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу та супутніх йому сервісів.
  • 2.1.2. Інтернет-магазин – сайт, що містить інформацію про Товари, Продавця, що дозволяє здійснити вибір, замовлення та (або) придбання Товару.
  • 2.1.3. Адміністрація сайту www.okno.com.ua – уповноважені співробітники на управління Сайтом, які діють від імені НП "Норма-С".
  • 2.1.4. Користувач сайту компанії "Норма-С" (далі Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет та використовує Сайт.
  • 2.1.5. Зміст сайту компанії "Норма-С" (далі – Зміст) - результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні , похідні, складові та інші твори, інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту та інші об'єкти інтелектуальної власності всі разом та/або окремо, що містяться на сайті компанії "Норма-С".

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

 • 3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Сайту доступу до Товарів, що містяться на Сайті, та послуг, що надаються.
  • 3.1.1. Сайт надає Користувачеві такі види послуг (сервісів):
   • доступ до електронного контенту Сайту на безкоштовній основі, з правом перегляду контенту;
   • доступ до засобів пошуку та навігації Сайту;
   • доступ до інформації про Товар та інформацію про придбання Товару на платній основі;
   • інші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках Сайту.
  • 3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають усі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації та додаткові послуги (сервіси) Сайту, що з'являються надалі.
 • 3.2. Доступ до Інтернет-магазину надається безкоштовно.
 • 3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.
 • 3.4. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 • 4.1. Адміністрація сайту має право:
  • 4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті.
  • 4.1.2. Обмежити доступ до Сайту у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.
 • 4.2. Користувач має право:
  • 4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту.
  • 4.2.2. Користуватися всіма послугами, що є на Сайті, а також купувати будь-які Товари, що пропонуються на Сайті.
  • 4.2.3. Задавати будь-які питання стосовно послуг Сайту з реквізитів, які знаходяться в розділі Сайту «Контакти».
  • 4.2.4. Користуватися Сайтом виключно з метою та порядком, передбаченим Угодою та не забороненим законодавством України.
 • 4.3. Користувач Сайту зобов'язується:
  • 4.3.1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг цього Сайту, що надаються.
  • 4.3.2. Дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.
  • 4.3.3. Не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.
  • 4.3.4. Не розповсюджувати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних чи юридичних осіб.
  • 4.3.5. Уникати будь-яких дій, внаслідок яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.
  • 4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.
  • 4.3.7. Не використовувати послуги Сайту з метою:
   • 4.3.7. 1. завантаження контенту, що є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.
   • 4.3.7. 2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень та заборон, що діють на території України.
   • 4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди у будь-якій формі.
   • 4.3.7. 4. обмеження прав меншин.
   • 4.3.7. 5. подання себе за іншу людину чи представника організації та (або) спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників цього Сайту.
   • 4.3.7. 6. введення в оману щодо властивостей та характеристик будь-якого Товару з каталогу, розміщеного на Сайті.
   • 4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, які не користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.
 • 4.4. Користувачеві забороняється:
  • 4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту цього Сайту;
  • 4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;
  • 4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту;
  • 4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;
  • 4.4.4. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка стосується Сайту.
  • 4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати чи намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.
  • 4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, яка порушує права інших осіб.

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

 • 5.1. Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належить та керується Адміністрацією сайту.
 • 5.2. Зміст Сайту не може бути скопійований, опублікований, відтворений, переданий або розповсюджений будь-яким способом, а також розміщений у глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.
 • 5.3. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством щодо недобросовісної конкуренції.
 • 5.4. Придбання Товару, що пропонується на Сайті, може вимагати створення облікового запису Користувача.
 • 5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.
 • 5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису чи пароля або будь-яке інше порушення системи безпеки.
 • 5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо вона не використовувалася більше 12 календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.
 • 5.7. Ця Угода поширює свої дії на всі додаткові положення та умови купівлі Товару та надання послуг, що надаються на Сайті.
 • 5.8. Інформація, що розміщується на Сайті, не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.
 • 5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів та послуг, що пропонуються на Сайті, та (або) у ціни, що застосовуються до таких Товарів щодо їх реалізації та (або) послуг, що надаються.
 • 5.10. Документи, зазначені у пунктах 5.10.1 – 5.10.3 цієї Угоди регулюють у відповідній частині та поширюють свою дію на використання Користувачем Сайту. До цієї Угоди входять такі документи:
  • 5.10.1. Політика конфіденційності;
  • 5.10.2. Заявка на оформлення замовлення;
  • 5.10.3. Пропозиції та зауваження.
 • 5.11. Будь-який із документів, перерахованих у пункті 5.10. ця Угода може підлягати оновленню. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • 6.1. Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного чи необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.
 • 6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
  • 6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку несправностей у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.
  • 6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки пов'язані з їх роботою.
  • 6.2.3. Належне функціонування Сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

7. ПОРУШЕННЯ УМОВ КОРИСТУВАЛЬНОЇ УГОДИ

 • 7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно у зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися у права Адміністрації сайту або права інших Користувачів Сайту.
 • 7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме за необхідну для виконання положень чинного законодавства чи судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав чи безпеки ПП "Норма-С", Користувачів.
 • 7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає чи дозволяє таке розкриття.
 • 7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або через технічну неполадку або проблему.
 • 7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

8. Вирішення суперечок

 • 8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення до суду є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).
 • 8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
 • 8.3. За неможливості вирішити спір у добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надано ним чинним законодавством України.
 • 8.4. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом року після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. У разі порушення умов цього пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 • 9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди.
 • 9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.
© Металопластикові вікна у Києві від ЧП "Норма-С" с 1998-2024
Адр.: Україна, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8
Тел.: +38 (067) 440 2077
Ми в соцмережах:  Ми в Facebook  Ми в Twitter  Ми в YouTube

Угода користувача | Політика конфіденційності | Design support and development by Sand Tower Group